• /

Ευρώπη

TOYOTANI®Παγκόσμια έργα – Ευρώπη

Τοποθεσία:Λεμεσός, Κύπρος

Τύπος:Θερμοκήπιο πολλαπλών ανοιγμάτων και σήραγγας

Καλλιέργεια:Λουλούδι και λαχανικά

Κάλυμμα:Διάχυτο και διαυγές φιλμ θερμοκηπίου

Ημερομηνία εγκατάστασης:Μάιος/2020