• η

Αφρική

TOYOTANI®Global Projects – Αφρική

Τοποθεσία:Nakuru, Κένυα

Tναι:Θερμοκήπιο σήραγγα και ενιαίο πολυ φιλμ

Crop: Vλαχανικά και λουλούδια

Cυπέρβαση:Διάχυτη μεμβράνη Toyotani®

IΗμερομηνία εγκατάστασης:Νοέμβριος 2018

TOYOTANI®Global Projects – Αφρική

Τοποθεσία:Μαπούτο, Μοζαμβίκη

Tναι:Θερμοκήπιο μονού και πολλαπλών ανοιγμάτων

Crop: Vλαχανικά

Cυπέρβαση:Διάχυτη μεμβράνη Toyotani®

IΗμερομηνία εγκατάστασης:Ιούλ. 2020