• η

Δοκιμή Ποιότητας

Προηγμένη επιστημονική διαδικασία, ακριβής εξοπλισμός παραγωγής

Αυτο-αναπτυγμένο masterbatch για τη διασφάλιση της σταθερότητας της ποιότητας

Εφαρμογή του προτύπου ASTM:

Για να εξασφαλίσει το προϊόν σε μια σταθερή αγορά

Το εργαστήριο είναι πλήρως εξοπλισμένο με εξοπλισμό δοκιμών πουsΧρησιμοποιούνται αυστηρά πρότυπα δοκιμών ASTM.