• /

Αμερική

TOYOTANI®Global Projects – Αμερική

Τοποθεσία:Καλιφόρνια, ΗΠΑ, Βόρεια Αμερική

Tναι:Θερμοκήπιο πολλαπλών ανοιγμάτων

Crop:Κάνναβη και Λουλούδια

Cυπέρβαση:Clear Poly Film

IΗμερομηνία εγκατάστασης:Ιούνιος/2019